Company Name

3.3.2014
Predaj bytov v bytovom dome MALAČAN

Prenájom rodinných domov vo Veľkých Levároch od 400 € / mesiac

 
 
Mapa

TECHNICKÁ SPRÁVA - EURO

Stavba Polyfunkčného domu na Záhoráckej ulici v Malackách na p.č.4503/34 je podpivničená budova so 6 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným podlažím. Stavba je založená na pilotách v kombinácii so železobetónovou doskou, nosnú konštrukciu tvorí železobetónová monolitická konštrukcia zo stľpov, stien a stropov a výťahovou šachtou. Obvodový plášť aj vnútorné deliace konštrukcie sú murované z muriva YTONG . Výplne vonkajších okenných a dverných otvorov sú plastové, celý obvodový plášť je naviac zateplený.

Dispozícia vnútorných priestorov je atypická vzhľadom na riešenie vnútorných priestorov na kombinovanom postupne ustupujúcom obdľžnikovom  pôdoryse. V objekte sa nachádzajú na 1. podzemnom podlaží – suteréne garážové státia v celkovom počte 24. Tieto sú prístupné rampou z ulice J.Kostku. Mimo pôdorys objektu je na úrovni suterénu výmeníková stanica tepla so vstupom z priestoru parkovacích miest. Výmeníková stanica spolu s jej zariadením nie je súčasťou spoločných častí a zariadení polyfunkčného domu. Na prízemí – 1.nadzemnom podlaží je 5 kaviarenských, resp. obchodno-predajných priestory. Na ďalších podlažiach, resp. poschodiach je 30 bytových jednotiek s rôznym počtom izieb a výmerou až do cca 100 m2 . Jednotlivé bytové jednotky sú doplnené potom loggiami, terasami a balkónmi. Na 1.poschodí – 2. nadzemnom podlaží sa nachádza 1 nebytová jednotka. V prípade záujmu je možné uvažovať s prepracovaním všetkých bytových jednotiek na 1.poschodí - 2. nadzemnom podlaží na nebytovú s využitím na kancelárie.  Byty sú prístupné z ulice J.Kostku po spevnenej ploche vnútorným schodiskom s hydraulickým výťahom. Schodisko s výťahom pokračuje až do suterénu ku garážovým státiam. Súčasťou spevnenej plochy je protipožiarne vybavenie nadzemným hydrantom s parkovacími miestami.

Spoločné časti a zariadenia Polyfunkčného domu obsahujú vstupy, zádveria, miestnosť elektrorozvodne s meracími prístrojmi, strojovňu výťahu, výťahovú šachtu, chodby a schodištia. Spoločné časti a zariadenia budú vyhotovené kompletne, vrátane svietidiel a ostatných bezpečnostných prvkov stavby ako na „ kľúč “.

Každá bytová i nebytová jednotka má vlastné meranie spotreby všetkých médií – studenej vody, teplej úžitkovej vody, vykurovania, elektrickej energie. Vnútorné priestory budú dokončené vo vyhotovení „holobyt“.

Vo vybavení  bytu, ponúkanom ako „holobyt“ nie sú zahrnuté tieto povrchové úpravy a zariadenia :  kuchynská linka a drez nerezový, výtokové batérie, sporák elektrický, vaňa a  sprchovacia kabína, umývadlá,  WC misy,  podlahové krytiny, dlažby, parkety, svietidlá,   obklady, dvere vnútorné s obložkovými zárubňami

 

Byty a nebytový priestor budú obsahovať také zariadenia a vybavenosť, ktoré umožnia vydanie užívacieho povolenia, a to :

-         okná plastové

-         protipožiarne vonkajšie dvere zodpovedajúce požiarnemu úseku

-         steny a strop – omietka – biely pačok

-         trubkovanie pre telefón a signál TV, vrátane rozvodov

-         domový el. vrátnik

-        kompletné rozvody elektro vrátane vypínačov a zásuviek štandardného vyhotovenia

-         vývody na automatickú pračku a umývačku riadu, vývod pre  vaňu

-         vykurovacie telesá

-        súčasťou odovzdania bytov a nebytových priestorov budú aj revízne správy a doklady o vykonaní predpísaných skúšok, atesty a certifikáty dodaných konštrukcií a zariadení

            Pre stavbu budú zriadené a sprevádzkované prípojky inžinierskych sietí bez rozvodov plynu ( vodovod, kanalizácia splašková i dažďová, horúcovodná prípojka, prípojka elektro-silnoprúd, telefónna prípojka, prípojka kábelovej televízie ).

                                                                                                                                                                                                  
Copyright © 2008 STAVA stavebná firma, Malacky. Všetky práva vyhradené. programmers freelance
Dizajn: www.abcomp.eu, Malacky